fbpx

Tin học 12 – Bài 11 – Các thao tác với CSDL quan hệ (tiết 2)

Các em xem video bài học bên dưới, tải đề bài tập để xem tại đây,  và nộp kết quả tại đây