fbpx

Chia cột

Cách chia cột trong Word

Bôi đen đoạn văn bản cần chia cột. Sau đó vào thẻ PageLayout -> Columns -> lựa chọn số cột cần chia.

 

QuizzesStatus

Leave a Comment